Czy wymagane są egzaminy wstępne?

Nie prowadzimy egzaminów wstępnych. Zamiast tego zapraszamy na 30-sto minutową lekcję próbną, podczas której oceniamy predyspozycje ucznia do nauki gry na instrumencie lub śpiewu. Nasza działalność jest zbliżona do Ogniska Muzycznego. W zajęciach może wziąć udział każdy. Ukończenie kursu instrumentalnego / wokalnego potwierdzamy dyplomem uczestnictwa w zajęciach muzycznych w Kamertonie.

Jaki jest koszt lekcji próbnej?

Koszt lekcji próbnej to 30 zł. Wyjątkiem jest lekcja z dojazdem do ucznia, której koszt jest liczony jak normalna lekcja z dojazdem. Więcej informacji na temat kosztów związanych z nauką w zakładce [CENNIK].

Jak długo i jak często odbywają się lekcje?

Długość lekcji oraz ich częstotliwość dostosowujemy indywidualnie do każdego ucznia. Lekcje indywidualne trwają 30 minut lub 45 minut w zależności od predyspozycji i wieku ucznia. Lekcje grupowe trwają 60 minut.

Czy obowiązuje koszt wpisowego?

Nie. Nie przyjmujemy wpisowego.

W jaki sposób opłacić zajęcia?

Za zajęcia przyjmujemy wpłaty z góry przelewem z terminem płatności do 7dni roboczych. W przypadku wpłat po tym terminie, doliczamy w następnym miesiącu koszt upomnienia w wysokości 10 zł. Dane do przelewu podajemy w [CENNIKU]. Wystawione rachunki za zajęcia wysyłamy na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym.

Gdy przepadną zajęcia z winy ucznia, czy są odrabiane?

W przypadku choroby, wyjazdu, wycieczki czy innych zdarzeń losowych w wyniku których nie odbyły się zajęcia, są one możliwe do odrobienia w innym terminie. Jest to jednak wyłącznie dobra wola wykładowcy. W innej sytuacji, pobierana jest za zajęcia opłata w wysokości 50% ich kosztu.

Gdy przepadną zajęcia z winy nauczyciela, czy są odrabiane?

Nauczyciel jest zobowiązany odrobić lekcje, która nie odbyły się z jego winy. Jeśli nie ma takiej możliwości - nie pobieramy opłaty za te lekcje.

Od ilu lat można zapisać dziecko na lekcje?

Dokładne informacje na ten temat znajdują się w ofercie danej lekcji w menu [NAUKA]

Czy obowiązuje umowa na uczestnictwo w zajęciach w Kamertonie? Jaki jest okres wypowiedzenia nauki?

Treść umowy znajduje się w zakładce [UMOWA o naukę] w menu [ZAPISY]. Zapisanie się na zajęcia i dokonanie pierwszej wpłaty jest równoznaczne z jej akceptacją. Nie prowadzimy umowy w formie papierowej. W przypadku rezygnacji z nauki, okres wypowiedzenia umowy to 7 dni.

Co w sytuacji, gdy uczeń nie posiada własnego instrumentu?

Niektóre instrumenty są dostępne dla uczniów w Kamertonie. Jeśli jest jeszcze taka możliwość (posiadamy oraniczoną ilość instrumentów), możemy wynająć instrument na określony czas za dodatkową opłatą. Docelowo jednak każdy uczeń powinien posiadać swój instrument.

Czy są przewidziane rabaty ?

Tak. Przy wpłacie jednorazowej za zajecia od września do czerwca włącznie dajemy 10% rabatu (ok. 4 lekcji gratis). Ilość wszystkich zajęć przypadających w sezonie 2020/2021 podajemy w [TERMINARZU]. Również w sytuacji uczestnictwa w regularnych zajęciach, częściej niż raz w tygodniu - dajemy 5% rabatu od każdej lekcji.

Co uczeń powinien mieć ze sobą na lekcji?

Teczkę lub zeszyt nutowy, zeszyt w kratkę oraz coś do pisania. Przede wszystkim uśmiech, chęć do nauki i wspólnego muzykowania :)

Najczęściej zadawane pytania (pdf)

 

 

 

 

 

Zespół Kamerton

Umowa o naukę

Umowa

Cennik

Cennik

Formularz zgłoszeniowy
Formularz uczestnika zajęć w szkole Kamerton

Zgłoszenie

GCK Krzemieniewo
Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

GCK Krzemieniewo